Moje ostatnie porównanie Moje polisy Zarejestruj się
Zaloguj

Porównywarka Ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE OC

Obowiązkiem właścicieli pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji w Polsce jest ich ubezpieczenie w ramach polisy od odpowiedzialności cywilnej. Zadaniem ubezpieczenia jest ochrona osób kierujących samochodem przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód osobowych i majątkowych wyrządzonych osobom trzecim.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej i suma ubezpieczenia w przypadku polisy OC są regulowane ustawowo, za pośrednictwem przepisów Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Obecnie maksymalne sumy ubezpieczenia obowiązujące przy polisie odpowiedzialności cywilnej wynoszą 1 mln euro dla szkód majątkowych oraz 5 mln euro dla szkód osobowych.

Właściciel pojazdu najpóźniej w dniu dokonywania pierwszej rejestracji auta w urzędzie lub w dniu nabycia pojazdu bez ważnej polisy OC, musi wykupić dla niego ubezpieczenie komunikacyjne. Umowa każdorazowo zawierana jest na okres 12 miesięcy, choć składka opłacana może być przez ubezpieczonego w ratach za rok, pół roku, kwartał czy miesiąc ubezpieczenia.

Wysokość składki na ubezpieczenie OC w różnych firmach ubezpieczeniowych określana jest na podstawie zróżnicowanych kryteriów dotyczących zarówno ubezpieczanego pojazdu, jak i osoby kierowcy i współwłaścicieli samochodu.

UBEZPIECZENIE OC/AC

W gronie ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżnia się polisę obowiązkową OC - odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie nieobowiązkowe - AC, czyli popularne Autocasco. Wielu kierowców waha się, czy rzeczywiście warto wybrać pakiet OC/AC, czy lepiej zdecydować się na oszczędnościową formę ubezpieczenia pojazdu i zapewnić mu jedynie obowiązkowe OC.

Sama polisa OC chroni jednak wyłącznie przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód spowodowanych ruchem pojazdu na drodze. Pokrywa koszty szkód osobowych i majątkowych, do sumy gwarancyjnej wynoszącej odpowiednio 5 i 1 mln euro.

Z kolei, Autocasco chroni pojazd wraz z pełnym wyposażeniem przed ryzykiem utraty zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Odszkodowanie z AC wypłacane jest niezależnie od tego, z czyjej winy powstało uszkodzenie pojazdu i czy sprawca jest znany.

Kupując pakiet OC/AC można zaoszczędzić na obu ubezpieczeniach. Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie łączą w pakiet takie polisy i wyliczają korzystną dla klienta składkę, z uwzględnieniem jego zniżek, choćby i dotyczyły wyłącznie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Przy zakupie pakietu OC i AC kierowca powinien skontrolować, jaki zakres ochrony Autocasco oferuje ubezpieczyciel, co przekłada się automatycznie na wysokość opłacanej składki. Polisa AC powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

Ubezpieczenie mienia obejmuje swoim zakresem między innymi ubezpieczenie mieszkania. Obiektem polisy jest wskazane przez osobę ubezpieczającą mieszkanie. Nieruchomość może być ubezpieczona w różnym zakresie. To klient wraz z wybranym przez siebie Towarzystwem Ubezpieczeniowym wskazuje, jaka powinna być górna suma ubezpieczenia, tzw. suma gwarancyjna w polisie ubezpieczenia mieszkania oraz czy ubezpieczenie powinno uwzględniać jedynie ochronę murów, elementów stałych, czy też elementy ruchome znajdujące się w naszym mieszkaniu.

Od wyboru zakresu ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej uzależniona jest ostateczna oferta cenowa, jaką klientowi prezentuje firma ubezpieczeniowa. Ważnym elementem przy wyliczaniu składki na ubezpieczenie mieszkania jest jego wycena. Często klienci uciekają się do zaniżenia wartości posiadanej i ubezpieczanej nieruchomości, aby płacić jak najniższą składkę ubezpieczeniową, ale praktyka ta daje złudne oszczędności. Jeśli doszłoby bowiem na przykład do pożaru mieszkania, wypłacone maksymalne odszkodowanie nie zrekompensuje szkód poniesionych przez klienta.

Wykupując ubezpieczenie mieszkania zawsze sprawdźmy, jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej oferuje dana firma i jakie są wyłączenia jej odpowiedzialności odszkodowawczej. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

Planując wczasy marzymy o tym, aby wypocząć i spędzić czas na przyjemnościach - samemu, z partnerem lub partnerką czy z całą rodziną. Oczekujemy tylko i wyłącznie relaksu i nie myślimy o żadnych nieprzyjemnych sytuacjach, a niestety powinniśmy.

Podczas zasłużonego urlopu gdzieś poza granicami kraju, możemy ulec wypadkowi, poważnie zachorować i wymagać hospitalizacji czy leczenia ambulatoryjnego. Podstawowe ubezpieczenie turystyczne, jakie zapewnia biuro podróży, w którym wykupujemy wycieczkę, najczęściej okazuje się niewystarczające na pokrycie kosztów leczenia za granicą i transportu medycznego do kraju. Warto więc zabezpieczyć się dodatkowo, wykupując prywatnie ubezpieczenie turystyczne dla siebie i swojej najbliższych. Dzięki temu nie będziemy zmuszeni do ponoszenia finansowych konsekwencji zaistniałych szkód ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie turystyczne oprócz kosztów leczenia i hospitalizacji, może uwzględniać polisę NNW czy pakiet assistance. Polisa NNW, od następstw nieszczęśliwych wypadków, gwarantuje osobom najbliższym ubezpieczonemu, wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Assistance z kolei zapewni wszechstronne wsparcie ubezpieczyciela dla swojego klienta w sytuacjach trudnych, jakie mogą zdarzyć się w podróży.

Można także zaopatrzyć się w ubezpieczenie OC, chroniące ubezpieczonego przed ponoszeniem finansowych konsekwencji wyrządzonych szkód osobowych i majątkowych. Przydatne może się okazać ubezpieczenie bagażu, uruchamiane w przypadku zniszczenia lub jego kradzieży.

Poradniki ubezpieczeniowe


Forum o ubezpieczeniach

Ostatnie dodane tematy
Popularne tematy
Temat
Czy warto jest wykupywać ubezpieczenie w podróży po UE Irek 18 2015-03-12 14:01:07
ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka grzes33 17 2015-03-23 12:24:03
Ubezpieczenie mieszkania od pożaru Tomasz Słupczynski 17 2015-03-18 11:03:09
Jak oszczędzać na emeryturę? Ilona Maciejuk 16 2015-03-26 12:39:12
Forum o ubezpieczeniach

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
AIG
Liberty Ubezpieczenia
BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Axa Życie
Europ Assistance
Macif